Ubezpieczenie NNW

Wypadki z racji swojej natury są zdarzeniem nagłym i nieprzewidzianym. Mogą przytrafić się każdemu, w każdym miejscu i czasie. Zapobiec im jest niezwykle trudno, można jednak zminimalizować ich skutki. Ubezpieczenie NWW ochroni Ciebie i tych, których kochasz przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia NNW to niezastąpiona pomoc finansowa oferowana tym, którzy w wyniku zdarzenia wypadkowego doznają uszkodzeń ciała, ogólnego rozstroju zdrowia, bądź poniosą śmierć.

Wsparcie finansowe, które zostanie Ci wypłacone będziesz mógł przeznaczyć na to, by znów cieszyć się życiem. Kwota wypłaty świadczenia zależna jest od sumy, na którą zawarte zostało ubezpieczenie. Przedmiotem ubezpieczenia jest tutaj to, co najcenniejsze – zdrowie i życie Twoje i Twoich bliskich. Ubezpieczenie może zostać zawarte w formie indywidualnej i rodzinnej. Na wypłatę świadczenia nie ma wpływu to, po czyjej stronie leży wina za spowodowanie wypadku.

Ubezpieczenia NNW to niezastąpione wsparcie w trudnych chwilach. Zaletą tej formy ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy ubezpieczeniowej pod indywidualne potrzeby klienta. Odrębnym ustaleniom mogą podlegać takie kwestie jak: zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia czy ewentualne świadczenia dodatkowe.

Ubezpieczenie NNW możesz nabyć w następujących Oddziałach:
Warszawa (ul. Krzywickiego 34 bud. B),
Ożarów Mazowiecki (ul. Poznańska 280 lok. 2A).

Serdecznie zapraszamy! 


WYBIERZ UBEZPIECZENIE DLA SIEBIE